SAZBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

(pozn.: Překlady se soudním ověřením - příplatek +30% k níže uvedené ceně)


PŘEKLADY:
  cizí jazyk - čeština 390 Kč/NS*
  čeština - cizí jazyk 430 Kč/NS*
  cizí jazyk - cizí jazyk 630 Kč/NS*

TLUMOČENÍ:
  konsekutivní tlumočení 6000 Kč/den*
  simultánní tlumočení 8500 Kč/den*


* NS - Normostrana = 1500 znaků
* den = 8 hodin