ŽIVOTOPIS:

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:
 Lenka Maixnerová
DATUM NAROZENÍ: 1.10. 1975

Vzdělání:
1993-1999 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor překladatelství - tlumočnictví: francouzština, španělština
1997/98 Institut supérieur d'interprétation et de traduction v Paříži
Diplom z doprovodného tlumočení francouzština - španělština
1989-1993 Gymnázium Jana Nerudy v Praze

Jiné:
2003 jmenování soudním tlumočníkem pro jazyk francouzský a španělský u Krajského soudu v Praze
od 03/2002 akreditovaný tlumočník Evropské komise, Evropského parlamentu a Evropského soudního dvora
2002 2. tlumočnická stáž organizovaná tlumočnickým oddělením Evropské komise
2001 Tlumočnická stáž organizovaná tlumočnickým oddělením Evropské komise
1998 Certificado de español comercial
1995 Státní všeobecná jazyková zkouška z angličtiny

Znalost jazyků:
Jazyk A (mateřský) - čeština
Jazyk B (aktivní) - francouzština
Jazyk C (pasivní) - španělština, angličtina, slovenština

Další znalosti:
Práce s MS Windows XP (Word, Excel, PowerPoint)

Profesionální zkušenosti:
od r. 1996

překlady a tlumočení – spolupráce např. s:

Úřad vlády ČR – konsekutivní tlumočení

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo spravedlnosti - konsekutivní a simultánní tlumočení seminářů v rámci přípravy ČR na vstup do EU

Evropská komise, Evropský parlament, Evropský soudní dvůr – simultánní tlumočení konferencí a schůzí

Oddělení pro spolupráci a kulturní činnost Francouzského velvyslanectví - simultánní tlumočení konferencí a seminářů

Tuniské velvyslanectví – tlumočení a překlady

Veolia Water - simultánní tlumočení školení zaměstnanců

Dalkia ČR – simultánní a konsekutivní tlumočení porad a schůzí

Carrefour, Maison de Bourgogne, Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement - doprovodné a konsekutivní tlumočení

Valeo, Sylea - překlady dokumentace, tlumočení školení zaměstnanců

Laser Vidéo Titres Paris, AW Studio Praha - filmové titulky

 

1993-1996 průvodkyně zahraničních turistů v ČR